Gerald de Haan (directeur Cogas), Henk Visser (directeur Enpuls) en Eddy Veenstra (directeur N-TRA) hebben vandaag hun handtekening gezet onder een samenwerkingsconvenant waarmee ze bekrachtigen gezamenlijk bij te dragen aan de ambities van hun aandeelhoudende gemeenten en andere stakeholders op het gebied van duurzaamheid en energietransitie.

Integraal samenwerken
Binnen de provincie Overijssel zijn er de nodige overlappingen in het werkgebied van Cogas, Enpuls en N-TRA. Dit zorgde ervoor dat ze, afzonderlijk van elkaar, bij dezelfde (aandeelhoudende) gemeenten en andere stakeholders aan tafel zaten om duurzaamheids- en energieplannen te maken. Daarnaast bleek dat Cogas, Enpuls en N-TRA met dezelfde leerontwikkeling bezig zijn, alleen los van elkaar en op verschillende locaties binnen het gezamenlijke werkgebied.

Snelle energietransitie via lokale initiatieven
Cogas, Enpuls en N-TRA hebben de overtuiging dat in de energietransitie een belangrijke rol is weggelegd voor netwerkbedrijven en een integrale benadering gericht op lokale initiatieven hierbij een versnelling geeft. Daarnaast hebben de samenwerkende partijen veel gedeelde belangen en doelen. De ondertekening van het convenant stelt Cogas, Enpuls en N-TRA in staat om richting hun stakeholders een eenduidige en gezamenlijke uitstraling te hanteren inzake hun rol bij de energietransitie. Daarnaast vereenvoudigt het de onderlinge kennisuitwisseling en draagt het bij aan het efficiënt(er) omgaan met maatschappelijke kosten.