De gemeente Meppel en N-TRA, onderdeel van N.V. RENDO Holding, hebben op 14 september 2016 een duurzaamheidsconvenant afgesloten om de gezamenlijke duurzame ambities te concretiseren. Tijdens de laatste evaluatie inzake de voortgang, is gebleken dat er op veel gebieden resultaten zijn geboekt.

Wethouder Stam: “Met het convenant is een aantal specifieke zaken geregeld, waardoor het belang van duurzaamheid steeds meer in de samenleving wordt ondersteund. In Meppel en Nijeveen zie je intussen mooie duurzaamheidsinitiatieven met veel betrokkenheid van inwoners. Heel divers, van kleinschalige particuliere tot grotere buurtprojecten.”

• Voor de ondersteuning van buurtinitiatieven in meerdere wijken wordt Buurkracht ingezet.
• Om duurzame initiatieven vanuit bewoners verder te ondersteunen is er een prijsvraag opgezet, ‘Maak Meppel Duurzamer’. De aftrap heeft inmiddels plaatsgevonden op 10 oktober, de dag van de duurzaamheid. Voor het basisonderwijs is een lespakket over duurzaamheid in ontwikkeling.
• Begin november is er een bijeenkomst gehouden voor ondernemers uit Meppel, Energie 2040. Tijdens deze conferentie is de toepassing van duurzaamheid in de praktijk nader toegelicht en besproken. Een werkgroep duurzaamheid van ICC-PMM bereidt een vervolgbijeenkomst voor over stappen die bedrijven nu al zelf kunnen zetten naar verduurzaming van hun bedrijfsvoering.
• In samenwerking met RE-NET, glasvezeltak van RENDO, zullen de buitengebieden van de gemeente op glasvezel worden aangesloten. Hiervoor zijn al gesprekken gaande en de verwachting is dat de eerste woningen vanaf voorjaar 2018 zullen worden aangesloten.
• Bij RENDO loopt ook een haalbaarheidsonderzoek waarbij industriële restwarmte nuttig ingezet kan worden voor onder andere verwarming van naastliggende woningen en -bedrijfsgebouwen. Met een warmtenet zullen vraag en aanbod van warmte op elkaar worden aangesloten.