In de Transitievisie warmte (TVW) wordt beschreven hoe de gebouwde omgeving verduurzaamd gaat worden en welk alternatief voor verwarming met aardgas, gebruikt gaat worden. De TVW wordt uitgewerkt in meerdere wijkuitvoeringsplannen. Hierin staat concreet beschreven welke verduurzamingsoplossing per straat, buurt of wijk toegepast gaat worden.

In dit kader, is RENDO / N-TRA in gesprek met haar 9 aandeelhoudende gemeenten in Zuid Drenthe en Noord Overijssel.

In de zelf ontwikkelde factsheets, wordt ingezoomd op drie veel voorkomende woningtypen: rijwoning, 2-onder-1-kap-woning en de vrijstaande woning. Het isolatieniveau kan flink verschillen per woning.

Met deze factsheets kan je een inschatting maken van de benodigde investering per alternatief, een vergelijk wordt gemaakt tussen een hybride oplossing en een volledige elektrische oplossing.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Fabian Kruiper: fabian.kruiper@n-tra.nl of bezoek de website Energietransitie – N-TRA.