Hardenberg – De gemeente Hardenberg heeft met de energienetwerkbedrijven Cogas en Rendo afspraken gemaakt over een duurzame toekomst in de gemeente. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant dat op maandag 10 oktober, Dag van de Duurzaamheid, wordt ondertekend in de Gashouder in Dedemsvaart.

In het duurzaamheidsprogramma ‘De kracht van gewoon duurzaam doen 2015 – 2018’ heeft de gemeente Hardenberg ambities rond energie en duurzaamheid vastgelegd. Het meerjarenprogramma volgt het landelijke Energieakkoord en heeft als doel om 1,5% energiebesparing per jaar en 14% duurzame energieopwekking in 2020 te halen. Energienetwerkbedrijven Cogas en Rendo zetten zich in om samen met de gemeente deze duurzame doelstellingen te bereiken.

Doelstellingen

Gezien de forse duurzaamheidsambities is samenwerking van groot belang. ‘Alleen samen met inwoners, bedrijven en organisaties in onze gemeente kunnen we de duurzaamheidsdoelstellingen halen. Ik ben dan ook erg blij dat we hierover afspraken hebben gemaakt met Cogas en Rendo. En wat belangrijk is: Het zijn afspraken over concrete acties die de komende periode worden opgestart’, zegt wethouder duurzaamheid René de Vent.

Duurzame uitdaging

Traditionele energiebronnen zoals aardgas en aardolie worden steeds schaarser, duurder en vervuilender. Daarnaast maken deze traditionele energiebronnen ons afhankelijk van andere landen. Cogas en Rendo willen hun kennis en netwerk inzetten en samen met de gemeente Hardenberg het gebruik van traditionele energiebronnen terugdringen. Er worden projecten opgezet op het gebied van educatie, zoals het benaderen van de basisscholen in de gemeente om duurzaamheid te stimuleren. Voor verschillende bedrijventerreinen wordt in kaart gebracht welke duurzame energiebronnen in de toekomst mogelijk zijn. En lokale initiatieven van inwoners worden ondersteund.

Convenant

De afspraken worden vastgelegd in een convenant. Het convenant met Rendo gaat in eerste instantie over een periode van twee jaar en dat van Cogas over een periode van vijf jaar. Periodiek vindt overleg met de gemeente plaats om de afspraken en acties te bewaken.

Bron: hardenberg.nu