Op maandag 16 oktober heeft wethouder van Westerveld Homme Geertsma samen met directeur Eddy Veenstra van netwerkbedrijf RENDO een duurzaamheidsconvenant ondertekend. In dit convenant verklaren beide partijen om te gaan samenwerken. Op het vlak van duurzaam beleid, duurzaam wonen, duurzaam ondernemen, duurzame energieopwekking en de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied.

Duurzaamheid komt in alle facetten van onze maatschappij terug en de energievoorziening is daar een belangrijk onderdeel van. Zoals het recente regeerakkoord al onderstreept zal de ambitie om een CO2 neutraal energievoorzieningssysteem te realiseren een enorme opgave zijn waar de gehele maatschappij aan zal moeten bijdragen. Om deze ambitie te realiseren is het belangrijk om samenwerkingen aan te gaan met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, overheden en de samenleving. Netwerkbedrijf RENDO is zo’n samenwerkingspartij voor de gemeente Westerveld. ‘Je zou kunnen zeggen dat wij vanochtend als eersten invulling hebben gegeven aan het nieuwe regeerakkoord’, aldus directeur Eddy Veenstra en wethouder Homme Geertsma.

De RENDO holding zal via haar dochteronderneming N-TRA inspelen op de energietransitie en samen met haar aandeelhoudende gemeenten komen tot een optimale (haalbare) energiemix. Eddy Veenstra, directeur van N-TRA: ‘Met het tekenen van dit convenant bevestigen wij onze rol als regionale partner voor de gemeente Westerveld in de verduurzaming van de energievoorziening.’

Voor vragen kunt u contact opnemen met Eddy Veenstra, directeur NV RENDO Holding en N-TRA, bereikbaar op telefoonnummer (0522) 856801 of mobiel 06 – 33429326.