Het hoge woord is er uit: in 2030 gaat de kraan van de gaswinning in Nederland definitief dicht en zullen we met elkaar zijn overgestapt op een alternatief. “En het is niet alleen dat we vanaf 2030 niet meer kunnen beschikken over ons eigen aardgas, maar in datzelfde jaar moet ook de CO2 uitstoot met 50% terug gebracht zijn in vergelijking met 1990.

“En om er nog een schepje bovenop te doen: in 2030 zal de belasting op het aardgas mogelijk met 75% zijn verhoogd. Alle reden dus om over te gaan op energietransitie. We hebben met
elkaar geen andere keus.” Een van de alternatieven voor aardgas is het winnen van energie uit duurzame elektriciteit, de elektrificering van huishoudens en bedrijfsleven. “Dat is op termijn zeker een alternatief, maar het proces is nog volop in ontwikkeling. Het zal niet haalbaar zijn dat we in 2030 – vergis je niet: dat is al over twaalf jaar voor onze energiebehoefte volledig zijn overgeschakeld op elektriciteit.

Als RENDO zetten we in op een efficiënte en slimme aanpak, namelijk het gebruik van de bestaande infrastructuur voor gas. Die ligt er al, het is veilig en betrouwbaar en is de komende decennia
niet toe aan grootscheepse vervangen. Door het netwerk stroomt in 2030 echter geen aardgas meer, maar alleen nog duurzaam groen gas.”
Dat groene gas wordt onder andere gewonnen bij het afvalverwerkingsbedrijf Attero in Wijster en komt bij Pesse in het leidingnetwerk. Op dit moment gaat het om 3% groen gas.
Ten opzichte van andere regionale netbeheerders verspreiden we relatief het meeste groen gas, voldoende om de stad Hoogeveen op elke mooie zonnige dag volledig van groen gas in plaats van
aardgas te voorzien. In 2019 zitten we op 9%; de contracten zijn getekend. Dit betekent dat zowel Hoogeveen als Coevorden bij mooi weer van het aardgas af zijn. We zijn daarnaast met verschillende initiatieven bezig, die -als ze allemaal lukken- in 2022 resulteren in 24% groen gas. Tel daar nog eens de razendsnelle ontwikkeling en innovatie van groen waterstof, gecombineerd met energiebesparing en nieuwe initiatieven voor groen gas in het volgende decennium bij op, en dan is 100% duurzaam gas in 2030 reëel. Er is voldoende potentie voor groen gas, zeker in het landelijk gebied van Drenthe en Overijssel waarin wij als RENDO werken.

Bij de overgang naar groen gas hoeven er bovendien geen hoge kosten gemaakt te worden voor de verbouw van een huis. Niet iedereen heeft 30.000 of 40.000 euro op de plank liggen om de woning te verbouwen. Een groot voordeel is ook dat het bestaande gasnetwerk met enkele aanpassingen, prima gebruikt kan worden voor het transport van groene waterstof. En ook dan zijn er geen grootscheepse verbouwingen in huis noodzakelijk. Hoewel RENDO zelf geen energie opwekt, ondersteunt en faciliteert ze initiatieven die duurzame energie opleveren. RENDO
voert niet voor niets de slogan ‘Duurzaam dichtbij’. We staan dichtbij onze afnemers en stimuleren juist de initiatieven die van onderaf komen.

Verder werken we samen met regionale overheden aan een soepele vergunningverlening om groen gas vooriedereen mogelijk te maken.
We zijn een regionaal beheerder en dat willen we blijven.

Duurzaam én dichtbij

BRON: Dagblad van het Noorden