Meppel – Het project Nijeveen Energieneutraal 2025 heeft de eerste prijs gewonnen in de prijsvraag Maak Meppel Duurzamer:

Wat is het meest duurzame idee in buurt, straat, wijk of dorp?

Voorzitter Harry van Dijk incasseerde woensdagmiddag uit handen van wethouder Gert Stam een cheque van 7500 euro.
De tweede prijs, een bedrag van 2500 euro, ging naar het initiatief voor de invoering van een eigen betaalmiddel waarvoor in Meppel een goede basis is gelegd met permacultuur (een collectieve moestuin). Dit initiatief werd door Irma Lok en Eline Faber woensdag in het Stadhuis toegelicht aan de jury.

De jury bestond uit voorzitter Gert Stam, Eddy Veenstra (RENDO), Karst Spijkervet (Waterschap Drents Overijsselse Delta), Sabine Oudt (ABN AMRO) en Anneli Bouckaert (Woonconcept).
De jury beoordeelde de plannen aan de hand van drie p’s: people (zorg voor elkaar en het voorzieningenniveau), planet (zorg voor het milieu en de leefomgeving) en profit (bevorderen van een sterke lokale economie). In oktober vond de aftrap plaats in Schouwburg Ogterop. Volgens organisator Annet van der Laan van de gemeente een heel inspirerende bijeenkomst.

Wellicht dat het project Maak (de gemeente) Meppel Duurzamer een vervolg krijgt. Wethouder Stam is er een voorstander van, maar zijn zeggenschap gaat niet verder dan 21 maart, de dag van de raadsverkiezingen. Hij is beschikbaar voor een tweede termijn als milieuvriendelijke wethouder.