Enpuls (bedrijfsonderdeel van Enexis Groep) en lokale netwerkbedrijven Cogas en Rendo ondertekenden op 14 juli een intentieovereenkomst met Wavin Diensten, Dion Locatiediensten en de gemeente Hardenberg om samen de mogelijkheden voor een warmtenetwerk in Hardenberg te onderzoeken. Wat de samenwerkingspartners betreft blijft het niet alleen bij een onderzoek. Het streven is om in het 3e kwartaal van 2018 daadwerkelijk te starten met de realisatie van een lokaal warmtenetwerk in Hardenberg.

Restwarmte

Bij de productieprocessen van de Wavin-bedrijven komt veel warmte vrij. Deze warmte kan hergebruikt worden voor het verwarmen van kantoren, woningen en bedrijven. De bedrijven op het Wavin-terrein en het naastgelegen zwembad en sporthal De Slag maken al gebruiken van deze warmte. Toch is er voldoende capaciteit om de levering van restwarmte uit te breiden. Daarom willen de diverse partijen de mogelijkheden van een open warmtenetwerk onderzoeken. Dit is een warmtenet waarop meerdere producenten en leveranciers van warmte actief kunnen zijn.

Lokaal warmtenetwerk

Door het nuttig gebruik van restwarmte wordt veel energie bespaard. Dit levert naast het toepassen van duurzame energie in de vorm van zonne-energie, windenergie en aardwarmte een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen in de gemeente Hardenberg.

Het opzetten van een open warmtenetwerk is een complex geheel en kan alleen als alle partners in de energieketen met elkaar samenwerken. Alle partijen zien hierin een gezamenlijk belang en hebben daarom de handen ineen geslagen. Cogas, Rendo en Enpuls zetten hierbij hun kennis en expertise in en de gemeente Hardenberg speelt een verbindende rol. Wavin en Dion zijn betrokken als leverancier van restwarmte en hebben daarbij de technische specialisten in huis.

Planning

Door de samenwerking van de diverse partijen zijn de ontwikkeltijden korter en kan er sneller en adequater ingespeeld worden op kansen in en vanuit de lokale omgeving. Eerste stap is het onderzoek en het opstellen van een plan van aanpak. Wat de samenwerkingspartners betreft blijft het niet bij een plan alleen. Het streven is, om in het 3e kwartaal van 2018 daadwerkelijk te starten met de realisatie van het lokale warmtenetwerk Hardenberg.