Geachte relatie van RENDO,

U ontvangt de vierde nieuwsbrief van dit jaar van RENDO. Ik wens u veel leesplezier. Opmerkingen en/of suggesties zijn van harte welkom op directie@rendo.nl.

rendoment extern juli 2017

Eddy Veenstra, Algemeen directeur N.V. RENDO Holding