In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is adviesbureau BDH onlangs gestart met een monitoringstraject warmtepompen. Aan de hand van data verkregen uit slimme energiemeters worden analyses gemaakt van de praktijkprestaties van warmtepompen in Nederlandse woningen. Bijvoorbeeld: voor welke woningen zijn warmtepompen het meest geschikt? Welk verbruiksprofiel hebben woningen met een warmtepomp?

 Ieder huishouden met een warmtepomp kan zich aanmelden voor het monitoringstraject op www.installatiemonitor.nl. Voorwaarde is dat er een slimme energiemeter in de woning aanwezig is, waarmee meterstanden voor elektriciteit en aardgas uitgelezen kunnen worden. ‘Er is bewust gekozen om alleen slimme meter-data te gebruiken. Hierdoor is de hoeveelheid data per woning beperkt, maar kan wel een groot aantal woningen gemonitord worden. We verwachten dat dat goede statistische resultaten oplevert,’ aldus Paul Friedel, projectleider bij adviesbureau BDH uit Harderwijk. Naast de slimme meter-toegang kunnen huishoudens eventueel aanvullende gegevens aanleveren, zoals het woningtype, aanwezige installaties en de samenstelling van het huishouden. In combinatie met lokale weersomstandigheden biedt dit de mogelijkheid praktijkprestaties van warmtepompen te achterhalen.

CO2-uitstoot en infrastructuur
Op basis van de verkregen gegevens worden analyses gemaakt. Zo kan onder andere nauwkeuriger het gemiddelde rendement van een warmtepompsysteem worden bepaald. Ook wordt inzicht verkregen in hoe verbruiksprofielen elektriciteit en gas veranderen als in een woning een warmtepomp toegepast wordt. Deze informatie is van belang om toekomstig beleid rondom CO₂-uitstoot te kunnen maken en aan te passen. Netbeheerders kunnen op basis van deze gegevens een betere inschatting maken van toekomstige veranderingen in energieverbruik en welke aanpassingen er nodig zijn aan infrastructuren.

Data
Het onderzoek is inmiddels gestart en loopt tot en met 30 juni 2021. De afgelopen maanden is er al succesvol getest met data van zo’n honderd woningen met warmtepompen. Paul Friedel: ‘Binnenkort begint het stookseizoen en krijgen we voor het eerst bruikbare data over het warmteverbruik in woningen binnen. We zijn heel benieuwd hoeveel huishoudens uiteindelijk gaan deelnemen en wat we van de data leren.’

ODA
BDH coördineert namens RVO het monitoringstraject en krijgt daarbij ondersteuning van Enpuls, GasTerra, GasUnie, Liander, N-Tra, Stedin en Techniek Nederland. BDH is ODA (Onafhankelijke Diensten Aanbieder) en kan, na toestemming van de bewoners, meetdata uit slimme meters uitlezen. ‘Alle verbruiksgegevens worden beveiligd en anoniem opgeslagen. Bij het verzamelen en opslaan van verbruiksgegevens koppelen we deze los van het adres en de gegevens van de energiemeter. De meetgegevens en resultaten zijn dus nooit te herleiden tot een woonadres.’

Meer informatie
Kijk voor uitgebreide informatie over het onderzoek, de meestgestelde vragen en aanmelden op www.installatiemonitor.nl. Wilt u op de hoogte blijven van de vorderingen van het monitoringstraject warmtepompen, schrijf u dan via deze site in voor de nieuwsbrief (verschijnt 1-2 keer per jaar).

Bent u werkzaam bij een woningcorporatie, projectontwikkelaar, fabrikant/installatiebedrijf van warmtepompen en betrokken bij een warmtepompproject? En wilt u met dit project meedoen aan het onderzoek? Neem rechtstreeks contact  op via info@installatiemonitor.nl.