Cogas Duurzaam, N-TRA en Netbeheerders Coteq Netbeheer en RENDO onderzoeken samen met de gemeente Hardenberg de mogelijkheden voor het in voeden van groen gas in het bestaande gasnet. De vijf partners hebben afspraken vastgelegd in een intentieovereenkomst.

De gemeente Hardenberg heeft de ambitie om in plaats van fossiele brandstoffen (zoals aardgas, steenkool of aardolie) meer duurzame energiebronnen te gebruiken bij het verwarmen van woningen. Dit is nodig om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Hierover zijn afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. Bovendien heeft het Kabinet aangegeven in 2022 te willen stoppen met aardgaswinning in Groningen. De gemeente verkent daarom samen met energiepartners de mogelijkheden voor alternatieve warmtebronnen.

Duurzaam gas als alternatieve warmtebron

Duurzame gassen als groengas, biogas en waterstof zijn alternatieve warmtebronnen. Biogas wordt geproduceerd uit onder meer slib, afval van stortplaatsen, tuinafval, resten groente en fruit, en dierlijke restproducten zoals koeienmest. Het biogas kan na droging en ontzwaveling  rechtstreeks worden verbrand bij bedrijven. Ook kan het biogas na deze behandeling  worden gezuiverd tot aardgaskwaliteit, zogenaamd groen gas. Dit groen gas is  een duurzaam alternatief voor fossiel aardgas. Groen gas kan via het bestaande gasnet worden getransporteerd en geleverd worden aan bijvoorbeeld huishoudens. Voor de gebruiker is het gelijk aan aardgas. Daardoor zijn er geen aanpassingen nodig in gastoestellen in woningen. Ook duurzaam opgewekte waterstof is een duurzaam gas. Hiervoor zijn beperkte aanpassingen aan het gasnet en de apparatuur nodig.

Intentieovereenkomst

Cogas Duurzaam, N-TRA en netbeheerders Coteq en RENDO gaan samen onderzoeken of het mogelijk is om duurzaam gas in te voeden in het bestaande gasnet in de gemeente Hardenberg. Dat moet evenveel duurzaam gas zijn als dat er aan gas wordt afgenomen door huishoudens en bedrijven. De partijen kijken ook naar de mogelijkheden om lokaal duurzaam gas op te wekken en hebben de afspraken over het onderzoek vastgelegd in een intentieovereenkomst.

De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in de Transitievisie Warmte die de gemeente maakt. Hierin staat onder meer hoe wijken op een duurzame manier en aardgasvrij verwarmd kunnen worden.

‘Mooie stappen richting de toekomst’

Wethouder Jan ten Kate: “De energietransitie komt er nu echt aan. We moeten op termijn allemaal van het aardgas af. Het aanbieden van duurzaam gas via de bestaande gasinfrastructuur biedt met name voor ons uitgestrekte buitengebied en de kernen in dat gebied kansen. Samen kunnen we mooie stappen zetten richting een duurzame toekomst.”

Intentieovereenkomst

De partijen hebben de afspraken over het onderzoek vastgelegd in een intentieovereenkomst.
De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in de Transitievisie Warmte die de gemeente maakt. Hierin staat onder meer hoe wijken op een duurzame manier en aardgasvrij verwarmd kunnen worden.