Wij willen de gemeente Coevorden en de werkgroep Duurzaam Dalen van harte feliciteren met het binnenhalen van de PAW subsidie. De subsidie gaat het dorp Dalen helpen bij het verduurzamen van woningen en het verlagen van het energieverbruik. Hoofddoel is het verminderen van de CO2 uitstoot en het betaalbaar houden van de energietransitie. Met de 4 miljoen euro subsidie zullen bijna 1500 woningen worden geholpen met verduurzamingsmaatregelen.

De gekozen aanpak biedt een goede basis voor het verduurzamen van zowel Dalen als mogelijk ook andere dorpen en gebieden met relatief veel particuliere woningeigenaren.

Voor de aanvraag is door de gemeente, gezamenlijk met de werkgroep Duurzaam Dalen, een plan opgesteld met daarin de stappen en mogelijkheden om Dalen van het aardgas af te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld door woningen goed te isoleren, warmtepompen, zonnepanelen en zonnecollectoren te plaatsen en installaties beter in te regelen. Maar wellicht ook door gezamenlijke warmte-oplossingen zoals een kleinschalig warmtenet. Ook gebruik van groen gas of groene waterstof ter vervanging van aardgas is voor de vooroorlogse woningen één van de mogelijke oplossingen.

Bij het opstellen van de plannen is nauw samengewerkt met Domesta, RENDO / N-TRA en Enexis. Ook Intergas en de Rijksuniversiteit Groningen zijn bij het project betrokken.

Heeft u vragen rondom onze samenwerking in dit traject of overige vragen? Neem dan contact op met Fabian Kruiper op telefoonnummer 06-53263666 of stuur een mail naar fabian.kruiper@n-tra.nl

Wilt u het complete artikel lezen, klik dan op onderstaande download:
4 miljoen euro subsidie voor energiebesparende maatregelen om Dalen aardgasvrij te maken | Gemeente Coevorden