RENDO Holding heeft met ingang van 2 oktober een nog duidelijker onderscheid gemaakt tussen enerzijds de netbeheerder en anderzijds de overige activiteiten. Er zijn twee nieuwe bedrijven opgericht: Enavi en N-TRA. Beide bedrijven zijn actief in het zogeheten vrije domein.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft begin 2017 richting RENDO aangegeven dat er een scherp onderscheid moet zijn tussen gereguleerde activiteiten en de overige activiteiten.

Enavi verzorgt onder andere de energievoorziening en energiemeting bij bedrijven en organisaties, die veel energie verbruiken. Voor bedrijven en instellingen, die verzekerd willen zijn van een betrouwbare energievoorziening, levert Enavi op maat middenspanningsinstallaties en meetinrichtingen.

N•TRA houdt zich bezig met de transitie van fossiele naar duurzame energievoorziening. Convenanten met gemeenten zijn gesloten om deze transitie te versnellen en kansen op te pakken.

De netbeheerdersactiviteiten blijven onder de naam RENDO Netwerken actief. RENDO is een regionaal netwerkbedrijf. RENDO distribueert gas, elektriciteit en warmte naar zo’n 136.500 aansluitingen in haarwerkgebied. Ook is RENDO betrokken bij en initiatiefnemer van verschillende glasvezelinitiatieven in Overijssel en Drenthe. Deze activiteiten worden straks ondergebracht in de nieuwe entiteit RE-NET.