Jeuken jouw handen ook om een concrete bijdrage te gaan leveren aan de realisatie van het klimaatakkoord? Heb je verstand van energie en beweeg je je makkelijk in ambtelijke en bestuurlijke kringen? Sta je nu voor je werk in de file naar de Randstad? Ben je liever op tijd thuis bij je gezin in de regio (Drenthe/Overijssel), maar is daar die uitdagende functie niet? Is dit een feest van herkenning? Stop je zoektocht naar je droombaan, dit is ‘m.

Als Adviseur Energietransitie bij N-TRA (dochter onderneming van netbeheerder RENDO Holding) zorg jij voor de concrete uitwerking van het klimaatakkoord in de regio Drenthe en Overijssel.

Hoe doe je dat?

  • Jij werkt in twee regio’s (Drenthe en West-Overijssel) samen met de provincies, gemeenten, waterschappen en NGO’s om te komen tot zogenaamde regionale energie strategieën (RES). Het doel is die voor eind 2019 te realiseren. In een RES worden op regioniveau duurzame energiebronnen en andere (rest)warmtebronnen in kaart gebracht en vraag en aanbod op elkaar afgestemd.
  • Op gemeentelijk niveau werk je met diverse partners samen om te komen tot een transitievisie warmte, uitgewerkt in concrete wijkplannen. Alle gemeenten moeten voor 2021 zo’n visie vaststellen, waarin het tijdspad is vastgelegd waarin wijken worden verduurzaamd door van het aardgas af te gaan.
  • Bij beide werk je ook samen met andere belanghebbenden, zoals lokale energiecollectieven, waterschappen, boeren, lokale energieproducten en woningcorporaties).
  • Het doel te bereiken om met die partners te komen tot een toekomstbestendige en duurzame energie-infrastructuur door helder te informeren, adviseren en te overtuigen. Met bijvoorbeeld duurzame gassen, zoals groen gas en waterstof, gebruikmakend van de bestaande infrastructuur kan de energietransitie namelijk aanzienlijk sneller plaatsvinden. Ook kan waterstof via elektrolyse als buffer fungeren van overtollige capaciteit in het elektriciteitsnetwerk. Iets wat met lokale producenten die teruggeven aan het netwerk, steeds vaker zal voorkomen.

Lees het volledige profiel hier!

Sollicitatie
Als jij ervan overtuigd bent dat jij dé Adviseur Energietransitie bent die past bij N-TRA in Meppel: solliciteer nu via deze link.


Belangrijke speerpunten voor de komende jaren zijn de toename van groen gas en de toepassing van waterstof in het distributienetwerk. RENDO heeft zich ten doel gesteld het netwerk in 2030 volledig aardgasvrij te hebben. Dit jaar wordt bijvoorbeeld al gestart met de eerste toepassing in de wereld van waterstof in een nieuwe woonwijk van Hoogeveen. En lokaal geproduceerd biogas wordt nu al in het netwerk gemengd met aardgas. Nu al 8 miljoen kubieke meter en daarmee 3% van de energievoorziening. Het hoogste percentage in Nederland.