De gemeente Hardenberg, Provincie Overijssel, Wavin Diensten, Cogas, Dion, Enpuls en N-TRA hebben de krachten gebundeld om de overgang naar duurzame energie in Hardenberg te versnellen. Uit het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek bleek dat er voldoende kansen zijn voor de aanleg van een open warmtenetwerk waarmee de restwarmte van Wavin Diensten wordt ingezet voor de verwarming van woningen, kantoren en bedrijven.

De ontwikkeling van dit open warmtenetwerk is weer een stap dichterbij gekomen nu ook woningcorporatie Beter Wonen en de Saxenburggroep als partner zijn aangesloten. Alle partners committeren zich in een vervolgonderzoek. Dit zal eind 2018 resulteren in een investeringsvoorstel waarbij zaken als de organisatie, haalbaarheid, financiering, engineering en klantaantallen vast moeten staan.

Met de uitbreiding van het aantal partners en de gezamenlijke investering in vervolgonderzoek, is weer een belangrijke stap gezet in de realisering van het open warmtenetwerk in Hardenberg. Dit warmtenetwerk kan een erg belangrijke bijdrage gaan leveren in de duurzaamheidsopgave van de gemeente Hardenberg om in 2030 minimaal 30% van het energieverbruik duurzaam op te wekken.

Alle partijen zijn enthousiast om deze uitdaging aan te gaan!