Wethouder van Staphorst, de heer Alwin Mussche heeft samen met directeur Eddy Veenstra van netwerkbedrijf RENDO een intentieverklaring ondertekend.

In deze verklaring geven beide partijen aan, samen met N-TRA, te gaan samenwerken aan het stimuleren van duurzaam gas in de gemeente Staphorst. N-TRA is onderdeel van RENDO met de focus op energietransitie. N-TRA zal het voortouw nemen om de vastgelegde intentie tot uitvoering te brengen.

RENDO, N-TRA en de gemeente Staphorst onderzoeken en ontwikkelen gezamenlijk een strategie om in 2030 tot evenveel duurzaam gas aan het gasnet van de gemeente te kunnen leveren, als dat er in totaal aan gas wordt afgenomen. Deze strategie wordt samen met plaatselijke partijen opgesteld en daadwerkelijk uitgevoerd. Het gaat hier om aspecten als vraagontwikkeling alsook op de mogelijkheden om duurzaam gas lokaal op te wekken.

De gemeente Staphorst heeft als ambitie om in 2050 evenveel duurzame energie op te wekken als verbruikt wordt. Om deze ambitie te realiseren, is het belangrijk om samenwerkingen aan te gaan met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, overheden en de samenleving.

Alwin Mussche: “Als gemeente Staphorst zetten we hiermee een belangrijke stap in de energietransitie. We moeten van het aardgas af en duurzaam gas is voor onze gemeente een goed alternatief. Het grote voordeel is dat we hier het huidige gasnetwerk voor kunnen gebruiken en de aanpassingen voor particulieren beperkt blijven”.
RENDO wil inspelen op de energietransitie en samen met haar aandeelhoudende gemeenten komen tot een optimale (haalbare) energiemix.

Eddy Veenstra, directeur van RENDO en N-TRA: “Met het sluiten van deze intentieverklaring wordt bevestigd dat onze groen gas ambitie steeds meer medestanders krijgt en wij samen met de gemeente Staphorst nu echt werk kunnen maken van de energietransitie. De focus ligt op het doen, waarbij er lokaal wordt geproduceerd en geconsumeerd”.