Op maandag 18 september heeft de wethouder van Staphorst Bert Krale samen met directeur Eddy Veenstra van RENDO een duurzaamheidsconvenant ondertekend. In dit convenant verklaren beide partijen om te gaan samenwerken. Op het vlak van duurzaam beleid, duurzaam wonen, duurzaam ondernemen, duurzame energieopwekking en de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied.

De gemeente Staphorst heeft als ambitie om in 2050 evenveel duurzame energie op te wekken als verbruikt wordt. Om deze ambitie te realiseren is het belangrijk om samenwerkingen aan te gaan met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, overheden en de samenleving. Netwerkbedrijf RENDO is zo’n samenwerkingspartij. ‘Aan de kant van RENDO verwachten we grote ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het terrein van biogas en waterstof. Een ontwikkeling waar we inwoners en bedrijven op willen voorbereiden’, aldus wethouder Bert Krale.

RENDO wil inspelen op de energietransitie en samen met haar aandeelhoudende gemeenten komen tot een optimale (haalbare) energiemix. Eddy Veenstra, directeur van RENDO: ‘Met het sluiten van dit convenant bevestigen wij onze rol als regionale partner voor de gemeente Staphorst in de verduurzaming van de energievoorziening.’