Een duurzaam alternatief voor aardgas

Groen gas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen totdat het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Groen gas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar.

Aardgas bestaat uit methaan. Miljoenen Nederlandse huishoudens maken dagelijks gebruik van aardgas om te koken en om de woning en het water te verwarmen. In de industrie en land- en tuinbouw, is aardgas een belangrijke brandstof. De voorraad aardgas is echter niet oneindig. We moeten daarom op zoek naar duurzame alternatieven voor aardgas. De productie van groen gas biedt daarom uitkomst, aangezien groen gas voor exact dezelfde toepassingen kan worden gebruikt als aardgas.

Verschil biogas en groen gas

Biogas wordt geproduceerd uit onder meer slib, afval van stortplaatsen, tuinafval, resten groente en fruit en dierlijke restproducten zoals koeienmest. Het biogas wordt vervolgens gezuiverd en gedroogd en op dezelfde kwaliteit als aardgas gebracht. Na deze bewerkingen mag het groen gas heten en is het een duurzaam alternatief voor fossiel aardgas.

Veiligheid

Groen gas is net zo veilig als gewoon aardgas. Netbeheerders stellen strenge eisen aan de kwaliteit van het gas dat wordt ingevoerd op het net. De gaskwaliteit en de staat van het gasnet wordt veelvuldig gecontroleerd. Door de kwaliteitscontroles van de netbeheerders is groen gas dat door het gasnet stroomt schoon en veilig. Voor de veiligheid wordt er een geurstof aan groen gas toegevoegd. Groen gas heeft daardoor dezelfde ‘typische gaslucht’ als aardgas.

Het belang van groengas

Belang van groen gas

De overheid wil dat van de totale hoeveelheid energie die in 2020 wordt verbruikt, minimaal 14 % afkomstig is uit duurzame bronnen. Een toename van de productie en levering van groen gas draagt aanzienlijk bij aan deze doelstelling. Volgens de prognose uit de Routekaart Hernieuwbaar Gas kan in 2020 5 tot 7% van de hernieuwbare energiedoelstellingen worden ingevuld door biogas. Van 2020 tot 2030 kan (als alles mee zit) nog eens een groei van factor 3 worden gerealiseerd.

In de toekomst wil Nederland een belangrijke Europese speler worden op het gebied van groen gas. Transportcapaciteit speelt daarbij een grote rol. Nederland is aangesloten op veel gasverbindingen met andere Europese landen en deelnemer aan de bouw van Nord Stream, het grootste pijpleidingproject ter wereld. Als onderdeel van deze ‘gasrotonde’ kan Nederland veel betekenen voor de distributie van (groen)gas in Europa. Vanuit de Europese Unie is er animo voor dit duurzame en economisch aantrekkelijke idee.

In samenwerking én in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is een digitale brochure samengesteld voor energiecoöperaties die geïnteresseerd zijn in groen gas. De brochure RVO Groen gas voor energiecooperaties biedt inspiratie om de eerste stappen te zetten naar het verduurzamen van het gas.

Hoe werkt groen gas

Dankzij de productie van groen gas uit de monovergisting, kan er groen gas worden ingevoed op het gasnetwerk.

Weten hoe dit werkt? Klik dan op onderstaande animatiefilm.

De sterke punten van groen gas samengevat:

  • 100% fossielvrij

  • Het huidige gasnet is al aanwezig en geschikt voor groengas

  • Door de hoge energiedichtheid van gas is netverzwaring niet noodzakelijk

  • Bestaande apparatuur zoals CV-ketels en kooktoestellen bij mensen thuis, zijn al geschikt voor groengas.

Om de potentie van groen gas volledig te benutten voor de aandeelhoudende gemeenten in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel zet N-TRA in op het maximaliseren van groen gas invoeding. Hiervoor voeren wij samen met onze partners onderzoek uit naar potentiële groen gas bronnen en het concretiseren van initiatieven

Meer weten?

Wilt u weten wat N-TRA voor u kan betekenen?

Neem contact op