Visie en doelstelling N-TRA

Visie

N-TRA richt zich op het versnellen en concretiseren van de energietransitie. Hiervoor werken wij samen met onze belangrijkste stakeholders: (aandeelhoudende) gemeenten, woningbouwcorporaties, grootzakelijke verbruikers en energiecorporaties. Dit om te komen tot de realisatie van projecten die bijdragen aan de energietransitie en hierdoor naar een (op termijn) fossielvrij energiesysteem.

Doelstelling

Korte termijn:
Realiseren van duurzame projecten die bijdragen aan een versnelling van de energietransitie en uitvoering geven aan de afspraken in de convenanten met gemeenten.

Lange termijn:
Een fossielvrij energiesysteem uitgaande van een optimale lokale energiemix (groen gas, fossiel gas, elektra en warmte) en zo maximaal bijdragen aan de duurzame ambities van de gemeente waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de ondergrondse energie infrastructuur (groen gas, warmte en elektra).

Team

Harry van der Geest
Harry van der GeestCoördinator Energietransitie
Bastiaan Meijer
Bastiaan MeijerDuurzame (energie)gebiedsontwikkelaar
Fabian Kruiper
Fabian KruiperAdviseur Energietransitie
Marco Lijflander
Marco LijflanderProjectleider

Meer weten?

Wilt u weten wat N-TRA voor u kan betekenen?

Neem contact op