Regionaal Energieomgevingsplan

Voor al haar 9 aandeelhoudende gemeenten heeft N-TRA een energiemodel laten ontwikkelen. Dit is een op maat gemaakt energiemodel waarin de energie- en duurzaamheidsambities van de betreffende gemeente vergeleken worden met de potentie van duurzame projecten.

Buurkracht

Ons bedrijfsmotto ‘Duurzaam dichtbij’ maken we op allerlei manieren waar. Bijvoorbeeld door energiebesparingsinitiatieven die van onderaf ontstaan, te faciliteren. Buurkracht is een kosteloos en niet-commercieel programma van verschillende partijen dat buurten ondersteunt die samen aan de slag willen met energiebesparing.

Buurkracht
Groengas

Groengas

Groen gas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen totdat het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Groen gas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar.

Warmtenetten

Warmtedistributie is een verwarmingssysteem, waarbij woningen en bedrijven worden verwarmd via een ondergronds netwerk van warmwaterleidingen. De Nederlandse energievraag wordt voor meer dan de helft bepaald door behoefte aan warmte. En dat terwijl er veel bestaande warmte onbenut blijft en verloren gaat. Zonde. Door restwarmte te gebruiken voor het verwarmen van huishoudens en bedrijven in de directe omgeving, wordt warmte benut die anders verloren zou gaan. Het afgekoelde water gaat terug, om daarna weer opgewarmd te worden. Op deze wijze wordt veel energie bespaart. De aansluitingen op het warmtenet leveren een significante bijdrage aan de verduurzaming. Het blijkt dat de huizen in de wijken met een warmtenet meestal niet aangesloten zijn op het aardgasnet.

Warmtenetten
PV

PV

Zonne-energie heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen en de verwachting is dat deze alleen maar verder zal stijgen in de komende jaren, tot 13 % in 2035 van onze elektriciteitsbehoefte (NEV, 2016). Dit percentage aan zonne-energie is ook noodzakelijk in het realiseren van de gemeentelijke energiedoelstellingen en ambities. De ontwikkeling op het gebied van saldering, regeling verlaagd tarief en SDE+ zal de ontwikkeling mogelijkerwijs verder beïnvloeden. Om deze ontwikkeling zo goed mogelijk te stimuleren focust N-TRA, samen met de aandeelhoudende gemeentes, zich op de mogelijkheden die PV biedt.

Overige projecten en onderzoeken

Samen met gemeenten, woningcorporaties en andere partijen zoekt N-TRA voortdurend naar mogelijkheden voor de toekomstige energievoorziening, ook diegene die nog vrij innovatief zijn. Te denken valt aan waterstof als nieuwe energiedrager, demand side management en AHPD. Waarbij de laatste staat voor Autogenerative High Pressure Digestion (Kirsten Zagt, Bareau). Met deze techniek wordt met afvalwater, zuiveringsslib uit rioleringen en keukenafval een grote hoeveelheid groengas van de kwaliteit van het huidige aardgas uit Slochteren gemaakt. Dergelijke initiatieven concretiseren en versnellen, daar staan wij voor.

Meer weten?

Wilt u weten wat N-TRA voor u kan betekenen?

Neem contact op