“Duurzaam dichtbij”

Ons bedrijfsmotto ‘Duurzaam dichtbij’ maken we op allerlei manieren waar. Bijvoorbeeld door energiebesparingsinitiatieven die van onderaf ontstaan, te faciliteren. Buurkracht is een kosteloos en niet-commercieel programma van verschillende partijen dat buurten ondersteunt die samen aan de slag willen met energiebesparing. Het team van Buurkracht helpt onder meer om de besparingsmogelijkheden in buurten in kaart te brengen en om bewoners te enthousiasmeren voor energiebesparing. Ook geeft Buurkracht bewoners inzicht in hun eigen energieverbruik en het gemiddelde van hun buurt via een persoonlijke pagina op buurkracht.nl. In de bijna 150 Buurkrachtbuurten die er inmiddels in Nederland zijn, besparen mensen die maatregelen zoals zonnepanelen en isolatie hebben genomen, gemiddeld € 626,- per jaar op de energierekening.

Perfecte match

De samenwerking met Buurkracht lag voor de hand. “Wat Buurkracht doet, sluit perfect aan bij onze strategie”, vertelt directeur Eddy Veenstra. “Op regionaal niveau een forse impuls geven aan de energietransitie is daar een belangrijk onderdeel van. Juist die bewegingen van onderaf, vanuit bewoners zelf, willen we daarbij faciliteren en loskrijgen. In de delen van ons gebied waar we samen met Enexis of Cogas het netbeheer doen, was Buurkracht al actief. En waarom zouden we zelf het wiel opnieuw uitvinden als er al een professionele, ervaren organisatie staat? Die bovendien mooie resultaten haalt?” Om de samenwerking te bekrachtigen, heeft N-TRA een eigen buurtbegeleider aangesteld, Alex de Ruiter. Hij geeft namens Buurkracht buurten ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van energiebesparingsacties.

Meer weten?

Wil je meer weten over Buurkracht, of is het misschien ook iets voor je eigen buurt? Kijk dan op de website voor meer informatie of neem rechtstreeks contact op met Alex de Ruiter. Zijn contactgegevens zijn terug te vinden bij Team op de site.

Neem contact op