Het volume van geproduceerd groen gas in 2023 bedraagt 280.200.000 m³. Dat staat gelijk aan 0,28 BCM en betekent een groei van 22% ten opzichte van 2022. Dat hebben de Nederlandse netbeheerders bekend gemaakt. De groei is mede te danken aan verschillende nieuwe groen gasinvoeders die de Nederlandse markt hebben betreden. Het Platform Groen Gas is content met dit nieuws aangezien de groei van groen gas vorig jaar 4% bedroeg.

In de kamerbrief die demissionair minister Rob Jetten op 9 februari jongstleden aanbood aan de Tweede Kamer, bekrachtigt hij nogmaals dat groen gas een belangrijke bouwsteen is in een duurzaam en robuust energie-, grondstoffen- en landbouwsysteem. De productie en inzet van groen gas helpt Nederland om onafhankelijk te worden van aardgasimport. Daarnaast draagt het bij aan de CO₂-reductie wat cruciaal is voor het bereiken van de Nederlandse klimaatdoelen. Het is goed te zien dat de groei ten opzichte van vorig jaar is vervijfvoudigd.

Van 1,1 BCM naar 2 BCM groen gasproductie
Uit de Kamerbrief blijkt ook dat het doel voor bijmenging in het gasnet in 2030 naar beneden is bijgesteld: van 1,6 BCM (5,5 Mton CO₂) naar 1,1 BCM (3,8 Mton CO₂). Dit komt onder andere omdat de verplichting een jaar later ingaat en er rekening wordt gehouden met lange vergunningstrajecten. Ondanks deze bijstelling, is de ambitie nog steeds om de totale productie op te schalen naar 2BCM in 2030. Een uitdaging waar de sector, ketenpartners, het Platform Groen Gas en de overheid gezamenlijk de schouders onder zetten.

Bron: Platform Groen Gas