Woensdag 4 oktober heeft N-TRA, de duurzame dochter van RENDO, de workshop: ”Versnellen Vergunningstraject groen gas” georganiseerd. Tijdens deze workshop is er samen met ambtenaren en experts gekeken hoe we de vergunningsprocedures omtrent groen gasprojecten inzichtelijk kunnen maken en waar we deze kunnen versnellen. Dit is gedaan aan de hand van meerdere presentaties en een interactieve sessie waarbij twee casussen zijn behandeld.

Na een warm welkom door algemeen directeur Eddy Veenstra van RENDO, beet Ruud Paap vanuit Platform Groen Gas het spits af met zijn presentatie over de benodigde vergunningen voor groen gasprojecten. Hierna volgden er twee presentaties over de ervaringen van gemeentes. Robert Ekkelenkamp van de gemeente Hardenberg gaf een toelichting op hoe de gemeente Hardenberg de initiatieven oppakt en doorontwikkeld binnen de gemeente aan de hand van het gemeentelijke kwadrantenrollenmodel. Gemeente De Wolden, Bert Scheper, gaf een toelichting op hoe de subsidieaanvragen en vergunningen worden verwerkt binnen de gemeente en tot welke projecten dit inmiddels heeft geleid.

Tijdens het tweede gedeelte van de workshop stond het uitwerken van de vergunning voor een industriële monomestvergister en een biogascluster centraal. De aanwezige ambtenaren werden, met behulp van experts, uitgedaagd deze twee casussen uit te werken. Uiteindelijk bleken onderstaande punten cruciaal in het vergunningstraject:

  • Het is van belang om een grondig vooroverleg met alle betrokken partijen te organiseren. Hierbij worden afspraken gemaakt tussen de initiatiefnemers en de verschillende onderdelen van de gemeente en provincie. Het doel hiervan is dat iedereen elkaar makkelijk weet te vinden en dat er van tevoren voor beide partijen duidelijk is welke vergunning verleend moeten worden, wat de deadlines zijn en wat de effecten zijn van het huidige bestemmingsplan.
  • De meest voorkomende vergunningen zijn: MER, bouw, milieu, Wnb en de watervergunning voor het plaatsen van een grote vergister.
  • Er zijn tussen gemeenten veel verschillen in hoe opwaardeerstations worden vergund.
  • Voor bij biogasclusters met meerdere agrariërs, is het belangrijk om alle deelnemers onder te brengen in één coöperatie. Binnen deze coöperatie kan er rekening worden gehouden met de verdeelsleutel qua opbrengsten en kosten, aantal deelnemers aan het biogascluster en de gemeenschappelijke vertegenwoordiging richting de gemeente en provincie. Deze maatregelen zullen het proces vergemakkelijken en versnellen.
  • Stel uniforme veiligheidseisen in de vergunningsaanvraag om kwaliteit van een biogasnet te waarborgen. Denk hierbij aan de NEN8870.

Na afronding van de interactieve sessie, kwam Roy Scholten van RENDO aan het woord. Roy liet zien hoe RENDO dagelijks werkt en investeert in netwerkoplossingen om de invoeding van groen gas in ons net te voorzien. Na afloop konden alle aanwezigen onder het genot van een borrel napraten over de opgedane ervaringen tijdens de workshop.

Wij kijken terug op een succesvolle bijeenkomst voor de versnelling van groen gas.