Wethouder Gert Vos van de gemeente Hoogeveen en directeur Eddy Veenstra van netwerkbedrijf RENDO Holding hebben donderdag 22 maart een duurzaamheidsconvenant ondertekend. RENDO holding speelt via haar dochteronderneming N-TRA in op de energietransitie en wil hiermee samen met de gemeente komen tot een optimale (haalbare) energiemix. In dit convenant verklaren beide partijen te gaan samenwerken.

De verdere stimulering van groen gas initiatieven in de gemeente, warmtekansen in het centrum van Hoogeveen én het opzetten van projecten met hybride warmtepompen, zijn volop in voorbereiding. N-TRA is een belangrijke partner voor de gemeente Hoogeveen bij het initiëren en het uitvoeren van een waterstofwijk. Voor deze wijk is N-TRA nauw betrokken bij HYDROGREENN, een platform van bedrijven die samen onder andere de case van een waterstofwijk in de gemeente Hoogeveen verder uitwerkt.

Quote wethouder Vos: ‘De doelen die we stellen zijn ambitieus. Daarom moeten we samenwerken met partijen die durven te innoveren en met ons meedenken. Alleen dan kunnen we grote stappen maken op het gebied van duurzaamheid en het verlagen van de CO2 uitstoot in Hoogeveen. In N-TRA vinden we een betrouwbare én innovatieve partner.’

Eddy Veenstra, directeur van N-TRA: ‘Dit convenant onderstreept de nauwe samenwerking tussen de gemeente Hoogeveen en N-TRA om de energietransitie te versnellen. Met de kennis, kunde en middelen die wij inzetten willen wij de gemeente helpen mede hun energiedoelstellingen te behalen. Met verschillende projecten op het gebied van warmtenetten, hybride warmtepompen, groen gas en waterstof willen wij het DOEN centraal zetten’.