ICC Parkmanagement heeft een nieuwe werkgroep opgericht. Het gaat om de werkgroep duurzame energie. Op vrijdag 26 januari was de eerste bijeenkomst. Wethouder Gert Stam opende namens de gemeente Meppel officieel de vergadering. Tijdens zijn openingstoespraak gaf de wethouder aan dat de gemeente de ambitie heeft om in 2040 CO2 neutraal ?te willen zijn. Bij het realiseren van deze ambitie is niet alleen een rol weg gelegd voor de inwoners en andere overheidsinstanties maar zeker ook voor het bedrijfsleven. We moeten het met z’n allen doen benadrukte de wethouder. Het bedrijfsleven is voor circa 60% verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot.

Voorzitter, Bertjan Boom gaf aan, dat ICC-PMM een meer actieve rol wil spelen in het bevorderen van duurzame (energie) oplossingen. Met deze bijeenkomst willen we, naast een eerste kennismaking, verder bepalen waaraan bedrijven behoefte hebben bij duurzame energieoplossingen. We willen als werkgroep kennis en ervaringen delen, bijeenkomsten organiseren voor meer bewustwording en ook niet onbelangrijk kijken naar nieuwe trends en ontwikkelingen in de markt. Momenteel lopen er al een aantal projecten op het gebied van duurzaamheid bij ICCPMM. Zo kunnen leden o.a gratis een energiescan laten maken waarbij in een kort en bondig rapport de verschillende maatregelen met de besparingen en de investeringen worden weergegeven. Bij de uitvoering hiervan krijgen bedrijven een jaar lang gratis begeleiding voor o.a. het vinden van de juiste leverancier.

Andere werkgroepen zijn Parkmanagement zijn: energie, afval, beveiliging en P&O.

Op de foto van links naar rechts: Irene Dijkstra (ICC-PMM), Stefan Smit (Scania), Edwin Koelink (Bad Hesselingen), Gert Stam (gemeente Meppel), Jack Petter (Noordhuis), Bertjan Boom (Boom b.v.), Jos Hagedoorn (ICC-PMM), Harry van der Geest (Rendo/N-TRA).

Bron: Meppeler Courant