RENDO wil in 2030 nog slechts duurzame gassen distribueren. De regionale netbeheerder in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel grijpt het besluit van Minister Wiebes om in 2030 te stoppen met de winning van het Groninger gas aan, om het roer om te gooien: “Straks geen fossiel gas meer!’’ Op dit moment stroomt er 3% groengas door de netten van RENDO.

Er zijn inmiddels contracten voor aansluitingen op het gasnet van RENDO getekend, waarbij het percentage oploopt naar 9% in 2019. Wanneer alle lopende initiatieven bij elkaar worden opgeteld, komt het percentage groengas in 2022 uit op bijna 25%. Energiebesparing, waterstofinnovatie en voldoende potentie voor groengas in de regio leiden tot de ambitie om in 2030 nog slechts duurzame gassen te vervoeren. De 9 aandeelhoudende gemeenten van RENDO in Drenthe en Overijssel, hebben de nieuwe strategie inmiddels onderschreven.
Met de nieuwe ambitie levert RENDO een forse bijdrage aan de CO2 reductie in de regio. Met de huidige 3% groengas is op een mooie zonnige dag de stad Hoogeveen volledig aardgasvrij. Hetzelfde geldt volgend jaar voor Coevorden. RENDO kan zelf geen groengas maken of leveren, dit is voorbehouden aan de markt. Samen met gemeenten en provincies wil RENDO wel voorwaarden scheppen om groengas te produceren en in te voeden op het gasnet van RENDO. Te denken valt dan aan innovatie ondersteuning en het bewerkstelligen van soepele vergunningverlening.

Waterstofinnovatie gaat inmiddels ook hard. Met beperkte aanpassingen kan ook groene waterstof straks worden opgenomen in de gasnetten van RENDO. In Hoogeveen wordt inmiddels al gewerkt aan het mogelijk maken van aan een waterstofnet voor 80 nieuwe woningen.
Eddy Veenstra, algemeen directeur RENDO: “Voor inwoners en bedrijven in het werkgebied van RENDO is de overgang naar duurzame gassen, de goedkoopste en meest efficiënte energietransitie oplossing. Zeker wanneer dit wordt gecombineerd met zonnepanelen en energiebesparing (isolatie). Woningen behoeven niet fors te worden gerenoveerd”. N-TRA, het bedrijf binnen N.V. RENDO Holding dat zich onder meer bezighoudt met de energietransitie, gaat samen met gemeenten werken aan de energietransitieplannen om in wijken en dorpen de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame brandstoffen voor elkaar te krijgen.

RENDO heeft vier speerpunten voor de komende jaren geformuleerd: groengas, waterstofinnovatie, het toekomstgericht maken van de elektriciteitsnetten en glasvezel. RE-NET, het glasvezelnetwerkbedrijf binnen N.V. RENDO Holding, is inmiddels in 12 gemeenten in Drenthe en Overijssel betrokken bij de aanleg van glasvezelnetwerken. Dit wordt de komende jaren verder uitgebreid.