De campagne Maak Meppel Duurzamer heeft een oproep gedaan in de Meppeler om een duurzaamheidsplan in te dienen. Dit is een initiatief van de Gemeente Meppel en RENDO.

Met deze campagne trachten we buurten, wijken en dorpen binnen de gemeente te mobiliseren om met duurzaamheid aan de slag te gaan.  We dagen inwoners uit om in eigen buurt, wijk of dorp met energiebesparing en duurzaamheid aan de slag te gaan en hiervoor een plan voor de eigen woonomgeving te maken. Dit plan kan zich richten op bijvoorbeeld energiebesparing of het opwekken van duurzame energie, maar ook op sociale duurzaamheid, waarbij inwoners samen zorgen voor een duurzamere woon- of leefomgeving.

De duurzaamheid van het plan wordt door een deskundige jury beoordeeld vanuit de 3-P-gedachte: People, Planet en Profit, ook wel mensen, milieu en economie. Met andere woorden, het plan is pas echt duurzaam als deze drie invalshoeken duidelijk naar voren komen.

Op 10 oktober, dag van de duurzaamheid,  is er bijeenkomst in schouwburg Ogterop. Deze bijeenkomst is toegankelijk voor het publiek. Het programma ziet er als volgt uit:

19.30 uur Inloop en Informatiemarkt
20.00 uur Welkom door wethouder Gert Stam
20.10 uur Korte toelichting op de prijsvraag
20.20 uur Pitches van inspirerende praktijkvoorbeelden
20.40 uur muzikaal intermezzo Timo de Jong
20.50 uur Pitches van inspirerende praktijkvoorbeelden
21.00 uur Korte pitches van ondersteunende partijen:
Buurkracht, Natuur- en Milieufederatie Drenthe, Drents Energieloket
21.15 uur Voorstellen jury en informatie criteria jurering
21.30 uur Afsluiting en gelegenheid voor gezellig napraten

Aanmelding kick-off

De avond wordt gepresenteerd door Ton Henzen.

Tijdens deze kick-off krijgen inwoners meer informatie en worden de spelregels uitgelegd. Er worden inspirerende voorbeelden gepresenteerd van succesvolle duurzaamheidsplannen in andere regio’s. Er zijn eveneens korte pitches van ondersteunende instanties als Buurkracht, Natuur- en Milieufederatie Drenthe en het Drents Energieloket.

De prijzen worden beschikbaar gesteld door de sponsoren:
Gemeente Meppel, RENDO, ABN AMRO en Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Duurzame ideeën kunnen worden ingestuurd tot en met 31 januari 2018, via postbus@meppel.nl of naar Gemeente Meppel, Postbus 501, 7940 AM Meppel.

De eerste 50 aanmeldingen worden beloond met een leuk lokaal presentje. Aanmelden kan via een digitaal formulier.

Alle informatie is ook terug te vinden op www.meppel.nl/maakmeppelduurzamer en op facebook en twitter.